Τετάρτη, Απριλίου 01, 2009

Τι είναι η συγγραφή ενός βιλίου

"Η συγγραφή ενός βιλίου είναι οργάνωση τάξης από δύο αταξίες. Η μία είναι στο μυαλό μας, η άλλη είναι έξω μας. Και παράγεται μια νέα τάξη, που μπορεί να είναι μια νέα αταξία."
Χρίστος Γεωργούσης (συγγραφέας & φίλος. )