Σάββατο, Ιουλίου 19, 2008

Σας γκρινιάζουν για τις τιμές; Ξαναδείτε το

"No such thing as price pressure
Your sales force and your customers may scream that you need to lower your price.
It's not true.
You need to increase your value. If people don't want to pay, it's because you're not delivering enough value for the money you're charging.
You're not selling a commodity unless you want to."
Seth Godin

Δεν υπάρχουν σχόλια: